TAT License No. 11-06236

เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก
Username:
Password:

ลงทะเบียนเอเย่น  |  ลืมรหัสผ่าน
 
China
Europe
 Sponsor

 
 

China - Tour Program

Popular Program
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน โดย สายการบินไทย TG (SHA-TG005)
• ล่องทะเลสาบซีหู งดงามดุจเนรมิต ชมทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดทั้งปี • นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ พระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน • ถนนโบราณเหอฝังเจีย เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และที่ระลึก ตามอัธยาศัย • ชมหาดไว่ทาน และอุโมงค์เลเซอร์ • อิสระเต็มวัน สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ สนุกกับเครื่องเล่นมันจุใจ • เมนูพิเศษ เต็มอิ่มกับ บุฟเฟต์นานาชาติ เสี่ยวหลงเปา ซีกโครงหมูอู๋ซี
ประเทศ : จีน
เมือง : เซี่ยงไฮ้
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคา(เริ่มที่) : 26,900.-
 
เซี่ยงไฮ้

เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน โดย สายการบินไทย TG (SHA-TG005)
• ล่องทะเลสาบซีหู งดงามดุจเนรมิต ชมทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดทั้งปี • นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ พระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน • ถนนโบราณเหอฝังเจีย เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และที่ระลึก ตามอัธยาศัย • ชมหาดไว่ทาน และอุโมงค์เลเซอร์ • อิสระเต็มวัน สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ สนุกกับเครื่องเล่นมันจุใจ • เมนูพิเศษ เต็มอิ่มกับ บุฟเฟต์นานาชาติ เสี่ยวหลงเปา ซีกโครงหมูอู๋ซี

ประเทศ : จีน เมือง : เซี่ยงไฮ้

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 30 มีนาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 28,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 28,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 33,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 28,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 27,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 26,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-PVG 2018-03-31 01.10-06.25 TG TG662
3 PVG-BKK 2018-04-03 17.20-21.15 TG TG665
รหัสทัวร์
G1SHATG18033100
2018-03-30 5 วัน G1SHATG18033100 TG 28,900 จอง