ติดต่อ goholidaytour.com E-mail : info@goholidaytour.com
จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.
เส้นทางการท่องเที่ยว:
 
 
 

America - Tour Program

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 19 ตุลาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 129,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านละ 129,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ 149,800 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 129,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ -  
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 129,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-CAN 2018-10-19 15.30-19.30 CZ CZ3082
1 CAN-LAX 2018-10-19 21.35-19.40 CZ CZ327
1 LAX-CAN 2018-10-27 23.20-05.40+2 CZ CZ328
1 CAN-BKK 2018-10-29 08.45-10.50 CZ CZ357
รหัสทัวร์
GO3LAXCZ181019H
HAWAII เกาะสวาทหาดสวรรค์ ลาส เวกัส – แอลเอ 11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาเทิร์น แอร์ไลน์ (CZ) GO3LAX-CZ002
2018-10-19 11 วัน GO3LAXCZ181019H CZ 129,900 จอง
ฮาวาย

HAWAII เกาะสวาทหาดสวรรค์ ลาส เวกัส – แอลเอ 11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาเทิร์น แอร์ไลน์ (CZ) GO3LAX-CZ002
***พักฮาวาย 3คืน*** ชมปล่องภูเขาไฟ ไดมอนด์เฮด อาบแดด ณ ชายหาดวายกิกิ (Waikiki beach) หาดทรายบนฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก

ประเทศ : อเมริกา เมือง : ฮาวาย

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 19 ตุลาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 129,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านละ 129,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ท่านละ 149,800 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 129,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ -  
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 129,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-CAN 2018-10-19 15.30-19.30 CZ CZ3082
3 CAN-LAX 2018-10-19 21.35-19.40 CZ CZ327
4 LAX-CAN 2018-10-27 23.20-05.40+2 CZ CZ328
5 CAN-BKK 2018-10-29 08.45-10.50 CZ CZ357
รหัสทัวร์
GO3LAXCZ181019H
2018-10-19 11 วัน GO3LAXCZ181019H CZ 129,900 จอง