TAT License No. 11-06236

เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก
Username:
Password:

ลงทะเบียนเอเย่น  |  ลืมรหัสผ่าน
 
Europe
 Sponsor

 
 

**PACKAGE** Paradise on earth มัลดีฟส์ Club Med “Kani” 4 วัน 2 คืน โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์(UL)

• คุ้มสุดๆ รวมอาหารและเครื่องดื่ม บริการแบบไม่อั้น หมดกังวลกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม • ดื่มด่ำบรรยากาศอันหรูหรากับบรรยากาศอันแสนโรแมนติก • สนุกสนานกับหลากหลายกิจกรรม โดยทีมงาน G.O. นานาชาติมืออาชีพ • ชมโชว์พิเศษ จากทีมงาน G.O. นานาชาติในทุกค่ำคืน
 

 

กำหนดการเดินทาง
วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
โปรแกรมการเดินทาง
   ดาวน์โหลดโปรแกรม :
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – มาเล่ – Club Med “Kani”
11.10 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ (Srilankan Airlines) ** สำหรับกรุ๊ปเดินทางเดือนตุลาคม จะเจอกันที่สนามบินเวลา 07.00 น. **

13.10 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา (Colombo, Sri Lanka) โดยสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ (Srilankan Airlines) เที่ยวบินที่ UL403 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 25 นาที ** สำหรับกรุ๊ปเดินทางเดือนตุลาคม จะออกเดินทางตอน 09.00-11.00 **

15.00 น. เดินทางถึง เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ให้ท่านเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางต่อไปยัง เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ (Male, Maldives) *เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)
18.55 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ (Male, Maldives)โดยสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ (Srilankan Airlines) เที่ยวบินที่ UL115 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที ** สำหรับกรุ๊ปเดินทางเดือนตุลาคม จะออกเดินทางตอน 13.35-14.30 **

19.50 น. เดินทางถึง สนามบิน Ibrahim Nasir International Airport เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ (Male, Maldives) เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Club Med “Kani” ซึ่งจะรอต้อนรับท่านอยู่ ที่บริเวณ เคาน์เตอร์หมายเลข 60 และ 61 ให้ท่านได้เช็คอินรับกุญแจห้องพักและนำท่านเดินทางต่อไปยังที่พัก โดยเรือ Speed boat ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
เดินทางถึง Club Med “Kani” ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมของทาง Club Med “Kani” ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามรายละเอียดดังนี้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด สามารถเลือกใช้บริการห้องอาหารได้ดังนี้
1.ห้องอาหาร เวลี (Velhi) บริการด้วยเมนู International buffet เปิดให้บริการเวลา 19.00-21.00 น.
2.ห้องอาหาร คานดู (Kandu) บริการด้วยเมนู A La Carte เปิดให้บริการเวลา 19.30-21.30 น. *สำหรับมื้อค่ำแบบ A La Carte ท่านจะต้องทำการจอง 1 วันล่วงหน้า ที่หน้าห้องอาหารเวลี เวลา 12.00 น.
หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารค่ำเป็นที่เรียบร้อย ท่านสามารถเลือกชมการแสดงโชว์พิเศษ จากบรรดา G.O. นานาชาติ เริ่มแสดงเวลา 21.30 น.ของทุกวัน หรือเลือกที่จะดื่มสังสรรค์กับเครื่องดื่มหลายหลายชนิด อาทิเช่น เบียร์, ไวน์, ค๊อกเทล และเครื่องดื่มอื่นๆ บริการแบบไม่อั้น
ที่พัก  Club Med “Kani” , Maldives
วันที่ 2 : Club Med “Kani” อิสระพักผ่อน หรือ เลือกทำกิจกรรมต่างๆตามอัธยาศัย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด
ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมของทาง Club Med “Kani” ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามรายละเอียดดังนี้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด
บ่าย

ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมของทาง Club Med “Kani” ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามรายละเอียดดังนี้
1.ดำน้ำตื้น
*สำหรับผู้เข้าพักที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป และจะต้องผ่านการทดสอบการว่ายน้ำของทางคลับเมดเท่านั้น
- ลงทะเบียนบริเวณท่าเรือ  เปิดให้บริการทุกวันเวลา 09.30 น. และ 14.00 น.
- ทดสอบว่ายน้ำ              เวลา 09.30 น. และ 14.00 น.
- เดินทางออกไปดำน้ำ      เวลา 10.00 น. และ 14.30 น.
2.กิจกรรมทางน้ำ
- เรือใบ / คายัก               เวลา 09.30-12.00 น. และ 14.00-17.00 น.
- คอร์สสอนเล่นเรือใบ**       เวลา 10.00 และ 15.00 น. (ยกเว้น วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี)
**สำหรับผู้เข้าพักที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป
3.กิจกรรมทางบก             เปิดให้บริการทุกวัน
- พูลเกมส์                      เวลา 12.00 น. ทุกวันที่สระว่ายน้ำ
การแข่งขันกิจกรรมในแต่ละวัน เวลา 14.00 น.
กิจกรรมชายหาด ฟุตบอล, วอลเลย์บอลชายหาด เวลา 17.00 น.
4.ฟิตเนส
- เดินเร็วเข้าจังหวะ           เวลา 08.30
- สเตป                          เวลา 10.00 น.
- วอเตอร์แอโรบิค             เวลา 11.00 น. ที่สระว่ายน้ำ
- วอเตอร์แอโรบิค(ผ่อนคลาย)             เวลา 15.00 น. ที่สระว่ายน้ำ
- เต้นซุมบ้า                    เวลา 16.00 น. ที่สระว่ายน้ำ
- โยคะตอนเช้า                เวลา 09.00 น. ที่ห้องฟิตเนส
- โยคะตอนพระอาทิตย์ตก  เวลา 17.30 น. ที่ห้องฟิตเนส
แผนกบาร์ และเครื่องดื่ม
1.ซันเซท บาร์ (Sunset Bar) เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00 น.– 18.30 น.
2.อีรุ บาร์(Iru Bar)              เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 18.30 น.– 00.30 น.

แสน๊ก / ของทานเล่น
1.ครัวซองค์ (Croissant)      เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 น.– 11.00 น. ที่ อีรุ บาร์(Iru Bar)
2.ของทานเล่น                   เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.30 น.– 12.30 น. ที่ อีรุ บาร์(Iru Bar)
3.แอพแพทไทเซอร์ รอบเย็น เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 19.00 น.– 20.00 น. ที่ อีรุ บาร์(Iru Bar)

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด

สามารถเลือกใช้บริการห้องอาหารได้ดังนี้
1.ห้องอาหาร เวลี (Velhi) บริการด้วยเมนู International buffet เปิดให้บริการเวลา 19.00-21.00 น.
2.ห้องอาหาร คานดู (Kandu) บริการด้วยเมนู A La Carte เปิดให้บริการเวลา 19.30-21.30 น. *สำหรับมื้อค่ำแบบ A La Carte ท่านจะต้องทำการจอง 1 วันล่วงหน้า ที่หน้าห้องอาหารเวลี เวลา 12.00 น.
หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารค่ำเป็นที่เรียบร้อย ท่านสามารถเลือกชมการแสดงโชว์พิเศษ จากบรรดา G.O. นานาชาติ เริ่มแสดงเวลา 21.30 น.ของทุกวัน หรือเลือกที่จะดื่มสังสรรค์กับเครื่องดื่มหลายหลายชนิด อาทิเช่น เบียร์, ไวน์, ค๊อกเทล และเครื่องดื่มอื่นๆ บริการแบบไม่อั้น
ที่พัก  Club Med “Kani” , Maldives
วันที่ 3 : Club Med “Kani” – สนามบินมาเล่ – มัลดีฟส์
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด
11.00 น. ให้ท่านเช็คเอ้าท์ คืนห้องพัก ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมของทาง Club Med “Kani”
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด
16.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน Ibrahim Nasir International Airport เมืองมาเล่ โดยโดยเรือ Speed boat ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
จากนั้นให้ท่านเช็คอินรับบัตรโดยสาร และโหลดกระเป๋าสัมภาระเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
20.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา (Colombo, Sri Lanka) โดยสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ (Srilankan Airlines) เที่ยวบินที่ UL403 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที
22.35 น. เดินทางถึง เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ให้ท่านเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย *เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)
วันที่ 4 : มัลดีฟส์ – กรุงเทพฯ
01.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ (Srilankan Airlines) เที่ยวบินที่ UL404 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 25 นาที
06.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม :
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป – กลับ เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
**ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม**
2. ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามประเภทห้องพักที่ท่านเลือกใช้
3. เรือเร็ว Speed boat รับ-ส่ง จาก สนามบินมาเล่ – คลับเมดคานิ - สนามบินมาเล่
4. ค่ากิจกรรมทุกประเภท แบบไม่ใช้เครื่องยนต์
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มเมนูตามรายการอาหารของ Club Med แบบไม่จำกัดตลอดการเข้าพัก ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดพรีเมี่ยม, ไวน์ และ แชมเปญแบบทั้งขวด
6. ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
7. สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
2. ค่ากิจกรรมทุกประเภท แบบใช้เครื่องยนต์ อาทิ เจ็ทสกี, พารามอเตอร์
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
4. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การสำรองที่นั่ง

1. กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินเต็มจำนวนตามรูปแบบห้องที่ต้องการจะเข้าพัก พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ค่าทัวร์ ชำระทั้งหมดพร้อมกันรอบเดียว
3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก

1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. หลังจากทำการจองและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกการเดินทาง จะไม่สามารถคืนเงินได้เลยทุกกรณี
3.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย, ประเทศมัลดิฟ และ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. แพ็คเกจข้างต้นเป็นราคาต่อท่าน สำหรับเข้าพักห้องละ 2 ท่าน และ ใช้ได้เมื่อเข้าพักอย่างน้อย 2 คืนขึ้นไป ตามวันและเวลาที่กำหนด
2. สำหรับห้องพักประเภท Overwater Suite ผุ้เข้าพักจะต้องมีอายุ 14 ปีขึ้นไปเท่านั้นถึงสามารถเข้าพักได้
3. การยืนยันการจองขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง ณ ขณะนั้น และไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
4. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
6. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
8. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
9. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
11. พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
12. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
14. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
15. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
17. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
18. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
19. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
20. ใช้ได้สำหรับเข้าพักอย่างน้อย 2 คืน
21. เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ไม่อนุญาติให้เข้าพักที่ห้อง Overwater Suite
22. สำหรับห้อง Connecting room มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 700 บาท /ห้อง /คืน
23. หากยืนยันการจองแล้วไม่สามารถส่งต่อ คืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้