3 วัน 2 คืน ล่องเรือสำราญ+ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ พิเศษ!!พัก DISNEY’S HOLLYWOOD HOTEL 1 คืน กับสายการบิน CATHAY PACIFIC หนึ่งในสายการบินที่ดีที่สุดในโลกปี 2019ราคาเริ่มต้น: 22,900.-
3 วัน 2 คืน ล่องเรือสำราญ+ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ พิเศษ!!พัก DISNEY’S HOLLYWOOD HOTEL 1 คืน กับสายการบิน CATHAY PACIFIC หนึ่งในสายการบินที่ดีที่สุดในโลกปี 2019 **มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง**

กำหนดการเดินทาง

เส้นทางเดินเรือ

วันเดินทาง ท่าเรือ เมือง/ประเทศ เวลาเรือเทียบท่า เวลาเรือออกท่า
วันที่ 1 ฮ่องกง Hong Kong / Hong Kong - 19.30
วันที่ 2 ฮ่องกง Hong Kong / Hong Kong 08.00 -

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมการเดินทาง

ต้อนรับสู่ ฮ่องกง-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ล่องเรือน่านน้ำสากล
04.00

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบิน Cathay Pacific เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระและรับตั๋วเดินทาง

06.35

นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX616

10.25

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว สนามบินตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนนาธาน ย่านช้อปปิ้งชื่อดังอันดับหนึ่งของฮ่องกงที่เป็นเขตปลอดภาษี จึงทำให้สินค้าแบรนด์เนมทั้งหลายราคาถูกกว่าประเทศไทยอยู่มาก เป็นเหตุผลที่ว่านักท่องเที่ยวหลากหลายสัญชาติเลือกมาชอบมาช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ที่แห่งนี้กันอย่างคับคั่ง อีกทั้งยังมีร้านค้าสินค้า แบรนด์เนมมือสองให้ท่านเลือกชมอีกมากมาย ถือเป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งตัวจริง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ตึก โอเชี่ยนเทอร์มินอล และฮาเบอร์ ซิตี้ กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada, Gucci Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ

17.00

ลงทะเบียนเพื่อเช็คอินสู่เรือสำราญ Superstar Pisces ใช้เวลาเดินทาง จากสนามบินนานาชาติฮ่องกง มาที่ท่าเรือ โอเชี่ยน เทอร์มินอล ใช้เวลาประมาณ 50 นาที (กรุณามาถึงท่าเรือเพื่อเช็คอินลงเรือก่อนเรือออกอย่างน้อย 3 ชั่วโมง) Ocean Terminal: Ocean Terminal, Harbour City, 5 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon,Hong Kong. ก่อนเรือจะออกจากท่าเรือทุกท่านเตรียมพร้อมซ้อมระบบรักษาความปลอดภัยของท่าเรือตามกฏสากลของการล่องเรือสำราญ หลังจากนั้นเชิญท่านอิสระเดินสำรวจห้องพักของท่าน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือและ พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.30

เรือสำราญ Superstar Pisces ออกเดินทางสู่ น่านน้ำสากล (หลังจากเรือล่องออกสู่น่านน้ำสากลแล้วร้านค้าปลอดภาษีเปิดให้บริการ)

ค่ำ

รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ Mariner Buffet - international Buffet ชั้น 7 หลังอาหารเชิญท่านชมการแสดงสุดอลังการ ณ ห้อง Galaxy of the Stars บริเวณชั้น 8 หลังจากนั้น เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย *ท่านสามารถทราบ วัน เวลา สถานที่ตารางจัดกิจกรรมต่างๆ ได้จากนิตยสาร Star Navigator ที่จะวางอยู่ที่ห้องของท่านทุกวัน*

กลับสู่ ฮ่องกง-Victoria Peak-หาดรีพัลส์เบย์-โรงงานจิวเวอร์รี่-ร้านหยก - Disney’s Hollywood Hotel
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

08.00

เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ Ocean Terminal ฮ่องกง ท่านสามารถเคลียร์ค่าใช้จ่ายต่างๆได้ที่ Reception Counter ชั้น 7 หลังจากทุกท่านลงจากเรือจะผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเดินทางของท่านด้านล่างหลังจากนั้น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ **กรุณาตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกจากท่าเรือ** นำท่านขึ้นสู่เขา VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมวิวแสนสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน จุดนี้สามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ทั้งวันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกง ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนำของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ จากนั้นนำท่านชม หาดรีพัลส์เบย์ (Repulse Bay)ชายหาดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง สำหรับชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยว บางส่วนของชายหาดแห่งนี้ถูกนำทรายมาถม เพื่อให้เป็นชายหาดที่ดูสวยงาม เป็นรูปจันทร์เสี้ยวสวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่อง มีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่ว ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทำเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้ แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี่ยะ อิสระให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึก หรือนำโชคแด่ตัวท่านเอง อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก Disney’s Hollywood Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์-สนามบิน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรณีไม่ต้องการทานอาหารเช้า ลดท่านละ 1,000 บาท) อิสระท่องเที่ยว และ พักผ่อนตามอัธยาศัย รวมบัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกแห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรีสอร์ทระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา ภายในสวนสนุกมีดินแดนทั้งหมด 7 ธีมซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวและตัวละครของดิสนีย์ที่คุณชื่นชอบ รวมถึงการแสดงและความบันเทิงมากมาย รวมถึงการเปิดให้บริการของ Iron Man Experience ได้รวมส่วนสำคัญต่างๆ ที่สมบูรณ์แบบของฮ่องกงด้วยการจำลองการบิน การฉายภาพ 3 มิติ เสียงเซอร์ราวด์ และสเปเชี่ยลเอฟเฟ็กต์อื่นๆ ที่จะทำให้คุณได้สัมผัสกับเรื่องราวการสู้รบของมาร์เวลกับกองกำลังที่ชั่วร้ายของไฮดร้า! และล่าสุดกับเครื่องเล่น "Ant-Man and the Wasp: Nano Battle!" นอกจากนี้ยังมีโซนที่เป็นเอกลักษณ์ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ คือ MYSTIC POINT จัดโซนให้เป็นลักษณะของโซนแห่งความลึกลับและพิศวง เน้นจุดหลักที่เครื่องเล่นบ้านลึกลับที่ชื่อว่า “MYSTIC MANOR” และ “กริซลีย์ กัลช” GRIZZLY GULCH เปิดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมือนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “กริซลีย์ เมาท์เทน รัน อะเวย์ มายน์ คาร์ส ” (Grizzly Mountain Runaway Mine Cars) เกาะให้แน่นครั้งแรกกับโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทางรายรอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตาเลี้ยวเลาะผ่านโตรกธาร ดินแดนที่ยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยายอีกที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาด “ทอย สตอรี่แลนด์” TOY STORY LAND ธีมแลนด์จากดิสนีย์พิกซาร์ เมื่อเหล่าของเล่นออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏิบัติการร่วมกับกองกำลังของแอนดี้ ทอยโซลเจอร์ พาราชู้ตดร๊อป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิ้งดิ่งจากความสูง 25 เมตร ดิ่งพสุธาร่อนจากเวหาสู่พื้นโลก แล้วร่วมวิ่งไล่งับหาง ส่ายหัว ส่ายหางโยกกันหัวหมุน กับ สลิ้งกี้ด๊อกสปิน (SLINKY DOG SPIN) กรี๊ด! สุดเสียง หวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด บนรางรูปตัว U ที่ความสูง 27 เมตร กับโคสเตอร์ อาร์ซี เรเซอร์ (RC RACER) นอกจากนี้ท่านสามารถเล่นเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกสนานอีก โซนแรก “เมนสตรีท ยู เอส เอ” MAIN STREET, U.S.A. ก้าวเข้าสู่ ความมีชีวิตชีวาเทศกาลเฉลิมฉลองของอเมริกันทาวน์ สนุกสนานไปกับขบวนพาเหรด ไฟลท์ส ออฟ แฟนตาซี ทุกวัน โซนที่สอง“ทูมอร์โรว์แลนด์” TOMORROWLAND ตื่นเต้น สนุกสนาน เหาะทะยานผ่านห้วงอวกาศอันมืดมิดไปกับโรลเลอร์โคสเตอร์“ไฮเปอร์สเปซ เมาท์เท่น” (HYPERSPACE MOUNTAIN) และ Iron Man Experience ได้รวมส่วนสำคัญต่างๆ ที่สมบูรณ์แบบของฮ่องกงด้วยการจำลองการบิน การฉายภาพ 3 มิติ เสียงเซอร์ราวด์ และสเปเชี่ยลเอฟเฟ็กต์อื่นๆ ที่จะทำให้คุณได้สัมผัสกับเรื่องราวการสู้รบของมาร์เวลกับกองกำลังที่ชั่วร้ายของไฮดร้า! โซนที่สาม “แฟนตาซีแลนด์” FANTASYLAND ดื่มด่ำไปกับโลกแห่งเทพนิยาย พบกับเจ้าหญิง ณ ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา สนุกกับเมืองเทพนิยายล่องเรือตามเรื่องราวรอบโลกที่ “อิทส์ อะ สมอล เวิล์ด” (IT’S A SMALL WORLD) ประทับใจไปกับการแสดงแบบบรอดเวย์ ที่ มิกกี้กับหนังสือนิทานวิเศษ” (MICKEY AND THE WONDROUS BOOK) โซนสุดท้ายโซนที่สี่ “แอดเวนเจอร์แลนด์” ADVANTURELAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นสัมผัสความเร้าใจกับการผจญภัยในป่าลึกลับของเอเชียและแอฟริกาในดินแดน “จังเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River Cruise) ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเริ่มต้นการผจญภัยบนเรือสำรวจที่ล่องไปตามแม่น้ำสายใหญ่หัวใจหลักของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่าลึกลับที่ทุกโค้งน้ำจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆ รออยู่เพื่อสร้างความสนุกให้กับผู้ที่เข้าไปเยือนไม่ว่าจะเป็นฝูงช้างที่เล่นน้ำอย่างสนุกสนานตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิด, Tarzan’s Tree House บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน และแสงสียามค่ำคืนกับขบวนพาเหรด Disney Paint The Night

18.00

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง

21.35

เดินทางกลับ กรุงเทพ ฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX617

23.30

คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 23 ตุลาคม 2562

ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
Inside Stateroom ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 22,900
Oceanview Stateroom ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 23,900
ชำระเพิ่มเติม

รายละเอียดห้องพักของ Superstar Pisces : Star Cruises

Inside Stateroom

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน
ขนาด : 8.1-8.5 sq. m(87-91 sq. ft) or 6.5 - 6.9 sq. m. (70 - 74 sq. ft.)
รายละเอียด : - DA | Deck 9 & 10 - DB | Deck 5 - DC | Deck 10 - DD | Deck 5 & 6 2 single beds & 2 Pullman beds /1 single bed & 1 Pullman bed /2 single beds

Oceanview Stateroom

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน
ขนาด : 6.7-11.7 sq. m. (72-126 sq. ft.)
รายละเอียด : - CA | Deck 5 & 6 - CB | Deck 6 - CC | Deck 5 2 single beds & 1 Pullman bed /1 single bed & 1 Pullman bed /1 single bed

ข้อตกลง & เงื่อนไข ของแพคเกจ

เงื่อนไขการจอง

1. ชำระเต็มจำนวนทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพัก
2. ยกเลิกหลังการยืนยันและชำระเงินแล้ว เก็บค่าใช้จ่ายเต็ม 100% ไม่ว่ากรณีใด ๆก็ตาม
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนห้องว่างบนเรือ

หมายเหตุ

1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
2. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ห้องพักบนเรือสำราญ 1 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน) และห้องพักที่โรงแรมดิสนีย์ฮอลลีวู้ด 1 คืน
2. อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
3. ค่าภาษีท่าเรือ
4. ค่าทิปพนักงานบนเรือสำราญ
5. บัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
6. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง สายการบินตามที่กำหนด
7.ค่ารถรับส่งสนามบิน ตลอดจนนำเที่ยวตามรายการที่กำหนด
8. หัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)
2. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
3. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
4. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
7. ทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 60 HKD / ท่าน / ทริป
8. ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ

เงื่อนไขการใช้บริการ

1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือสำราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งนำเที่ยว
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระเต็มจำนวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจำนวนจำกัด
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชำระเงิน
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
4.2 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น
4.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น