(Cruise Only) 11 วัน 10 คืน ล่องเรือสำราญ SILVER CLOUD เรือล่องอุซซัวย่า - ช่องแคบเดรก - แอนตาร์กติก ซาว - คาบสมุทรแอนตาร์กติก - หมู่เกาะเชทแลนด์ใต้ - ช่องแคบเดรก - อุซซัวย่าราคาเริ่มต้น: 502,900.-
11 วัน 10 คืน ล่องเรือสำราญ SILVER CLOUD เรือล่องอุซซัวย่า - ช่องแคบเดรก - แอนตาร์กติก ซาว - คาบสมุทรแอนตาร์กติก - หมู่เกาะเชทแลนด์ใต้ - ช่องแคบเดรก - อุซซัวย่า เส้นทาง USHUAIA TO USHUAIA

กำหนดการเดินทาง

เส้นทางเดินเรือ

วันเดินทาง ท่าเรือ เมือง/ประเทศ เวลาเรือเทียบท่า เวลาเรือออกท่า
วันที่ 1 อุซซัวย่า / อาร์เจนตินา - 17.00
วันที่ 2 ช่องแคบเดรก / - -
วันที่ 3 ช่องแคบเดรก / - -
วันที่ 4 แอนตาร์กติก ซาวด์ / - -
วันที่ 5 คาบสมุทรแอนตาร์กติก / - -
วันที่ 6 คาบสมุทรแอนตาร์กติก / - -
วันที่ 7 คาบสมุทรแอนตาร์กติก / - -
วันที่ 8 หมู่เกาะเซาท์เชตแลนด์ / - -
วันที่ 9 ช่องแคบเดรก / - -
วันที่ 10 ช่องแคบเดรก / - -
วันที่ 11 อุซซัวย่า / อาร์เจนตินา 08.00 -

รายละเอียดแพคเกจ

โปรแกรมการเดินทาง

อุซซัวย่า อาร์เจนตินา
เช้า

***แนะนำลูกค้าเดินทางก่อนวันเดินทาง 1 วัน*** เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ มินิสโตร ปิสตารินี (EZE) ประเทศอาร์เจนตินา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มีเจ้าหน้าที่นำขึ้นรถโค้ชปรับอากาศสู่โรงแรมที่พัก เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนและปรับเวลา หลังผ่านการเดินทางข้ามทวีปสู่ประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศในทวีปอเมริกาใต้ เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว Santiago Grande Hotel**** หรือเทียบเท่า วันต่อมา รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

08.00

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ฮอร์เซ นิวเบรี

10.45

ออกเดินทางสู่เมืองอูซัวยา (Ushauaia) ใช้เวลาบินประมาณ 3.35 ช.ม. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

14.30

เดินทางถึงสนามบินอูซัวยา ประตูสู่ “แอนตาร์กติกา” หรือ “ขั้วโลกใต้” อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพความสวยงามบริเวณท่าเรือเมืองอูซัวยา และเดินเล่นภายในตัวเมืองอูซัวยา ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากหรือของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย นำท่านเชคอิน เพื่อขึ้นเรือ Silver Sea Could “ในวันนี้ทางเรือจะจัดกิจกรรมซ้อมการเตรียมตัวและความปลอดภัยในการล่องเรือสำราญแบบเอ็กซ์เพนดิชั่น ซึ่งเป็นเรือที่สามารถนำท่านขึ้นเหยียบแผ่นน้ำแข็งแห่งขั้วโลกใต้ นอกจากนี้ลูกค้าทุกท่านจะได้รับเสื้อกันหนาว (Polar Parkas) เป็นของที่ระลึก”

17.00

เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหน้าสู่ขั้วโลกใต้

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

ช่องแคบเดรก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ นำท่านล่องเรือผ่านเส้นทางที่กระแสน้ําอุ่นและกระแสน้ําเย็นมาบรรจบกัน อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร และทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมาย เช่น บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต สระว่ายน้ำ ฟิตเนส

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ แนะนำให้ท่านเก็บภาพความสวยงามและทัศนียภาพอันน่าประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะเลือกร่วมกิจกรรมกับทางเรือที่จัดโปรแกรมสันทนาการและการส่องสัตว์ขั้วโลกต่างๆมากมาย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

ช่องแคบเดรก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ นำท่านล่องเรือผ่านเส้นทางที่กระแสน้ําอุ่นและกระแสน้ําเย็นมาบรรจบกัน อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร และทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมาย เช่น บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต สระว่ายน้ำ ฟิตเนส

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ แนะนำให้ท่านเก็บภาพความสวยงามและทัศนียภาพอันน่าประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะเลือกร่วมกิจกรรมกับทางเรือที่จัดโปรแกรมสันทนาการและการส่องสัตว์ขั้วโลกต่างๆมากมาย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

แอนตาร์กติก ซาว
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ นำท่านเดินทางถึงทวีปแอนตาร์กติก ทีมนักสำรวจพาทุกท่านขึ้นเรือโซดิแอก (Zodiac) เรือสำรวจขนาดเล็กออกเดินทางเพื่อสำรวจแอนตาร์กติก อ่าว ช่องแคบ และนำท่านขึ้นฝั่งเพื่อเยี่ยมชมฝูงเพนกวิน ชมวาฬหลังค่อมและปลาวาฬมิงค์ ชมฝูงแมวน้ำรวมถึงแมวน้ำเสือดาวด้วย

กลางวัน-เย็น

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

คาบสมุทรแอนตาร์กติก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ พาทุกท่านขึ้นเรือโซดิแอก (Zodiac) เดินทางผจญภัยท่ามกลางความเงียบสงบของทวีปแอนตาร์กติก ทีมนักสำรวจจะออกแบบการผจญภัยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้แก่ทุกท่าน ณ ที่แห่งนี้คือสถานที่ที่สวยงามแห่งหนึ่งที่สุดในโลก

กลางวัน-เย็น

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ พักค้างคืนบนเรือสำราญ Silver Cloud

คาบสมุทรแอนตาร์กติก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ พาทุกท่านขึ้นเรือโซดิแอก (Zodiac) เดินทางผจญภัยภูเขาน้ำแข็งอันแวววาว หน้าผาหินสูงชัน และก้อนน้ำแข็งที่ลอยตัวในคาบสมุทรแอนตาร์กติก ทุกท่านจะได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของทุกสิ่งรอบตัว สนุกสนานไปกับการชมเพนกวินพันธุ์ต่างๆ การถ่ายภาพสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่ได้เจอในทุกๆวัน การเดินทางครั้งนี้จะมอบประสบการณ์เกินบรรยาย และเป็นหนึ่งในความฝันสูงสุดของใครหลายคน

กลางวัน-เย็น

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ พักค้างคืนบนเรือสำราญ Silver Cloud

คาบสมุทรแอนตาร์กติก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ สนุกสนานกับการชมแมวน้ำ บางทีเจ้าแมวน้ำอาจจะแอบมองท่านอยู่ก็ได้ การเดินทางครั้งนี้จะมอบประสบการณ์อันมีค่าเกินบรรยาย และเป็นหนึ่งในความฝันสูงสุดของใครหลายคน

กลางวัน-เย็น

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ เรือออกจากคาบสมุทรแอนตาร์กติก

หมู่เกาะเชทแลนด์ใต้
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ. นำท่านสู่หมู่เกาะเชลท์แลนด์ใต้ สัมผัสประสบการณ์เดินเล่นชมเพนกวินรูคคารี่ (Rookery) นำท่านสู่อ่าวนักล่าปลาวาฬ (Whalers Bay) ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาวาฬหลังค่อมหรือวาฬฮัมแบ็ค (Humpback whales) เรือสำราญล่องเข้าสู่น่านน้ำ ช่องแคบเลอแมร์(Lermaire Channel) อันเป็นช่องแคบแห่งขั้วโลกใต้ที่สวยงามมาก ผ่านช่องแคบเกอร์แลช (Gerlache straight, Antarctica) เส้นทางที่เรียกได้ว่าเป็นประติมากรรมก้อนน้ำแข็งซึ่งสรรสร้างโดยธรรมชาติอย่างแท้จริง

กลางวัน-เย็น

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

ช่องแคบเดรก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ นำท่านล่องเรือผ่านเส้นทางที่กระแสน้ําอุ่นและกระแสน้ําเย็นมาบรรจบกัน อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร และทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมาย เช่น บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต สระว่ายน้ำ ฟิตเนส

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ แนะนำให้ท่านเก็บภาพความสวยงามและทัศนียภาพอันน่าประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะเลือกร่วมกิจกรรมกับทางเรือที่จัดโปรแกรมสันทนาการและการส่องสัตว์ขั้วโลกต่างๆมากมาย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

ช่องแคบเดรก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ นำท่านล่องเรือผ่านเส้นทางที่กระแสน้ําอุ่นและกระแสน้ําเย็นมาบรรจบกัน อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร และทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมาย เช่น บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต สระว่ายน้ำ ฟิตเนส

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ แนะนำให้ท่านเก็บภาพความสวยงามและทัศนียภาพอันน่าประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะเลือกร่วมกิจกรรมกับทางเรือที่จัดโปรแกรมสันทนาการและการส่องสัตว์ขั้วโลกต่างๆมากมาย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หมายเหตุ :ก่อนที่ท่านจะทำการ เช็ค-เอ้าท์ ออกจากเรือในเช้าวันต่อมาท่านต้องชำระค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการล่องเรือได้ที่ Reception Desk ท่านสามารถชำระได้ด้วย บัตรเครดิตหรือเงินสด สกุลเงินบนเรือเป็นเรท USD

อุซซัวย่า อาร์เจนตินา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

08.00

เรือจอดเทียบท่าเรือ เมืองUshuaia,อาร์เจนติน่า ***หลังจากนั้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ***

อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 20 มกราคม 2564

ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
Vista Suite ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 502,900
Veranda Suite ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 571,900
Deluxe Veranda Suite ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 666,900
Silver Suite ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 1,019,900
Grand Suite ( เข้าพักสูงสุด 2 ท่าน ) 1,414,900
ชำระเพิ่มเติม

รายละเอียดห้องพักของ SILVER CLOUD : Silversea

Vista Suite

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน
ขนาด : 22 sq.m.
รายละเอียด : Your home away from home while you embrace the intrepid explorer within. The suite’s seating area has plenty of room to relax while you go over your notes, ready for the next adventure. Large picture windows frame panoramic ocean views, ideal for appraisi

Veranda Suite

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน
ขนาด : 27 sq.m.
รายละเอียด : A Silversea signature, the Veranda Suite is spacious and welcoming. Floor-to-ceiling glass doors open onto a furnished private teak veranda from where you can contemplate anything from the midnight sun to an antarctic sunrise. Some Veranda Suites accommod

Deluxe Veranda Suite

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน
ขนาด : 27 sq.m.
รายละเอียด : A Silversea signature, with a preferred central location, the Veranda Suite is spacious and welcoming.Floor-to-ceiling glass doors open onto a furnished private teak veranda from where you can contemplate anything from the midnight sun to an antarctic sun

Medallion Suite

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน
ขนาด : 48 sq.m.
รายละเอียด : With a room configuration that favours watching the sun rise from the comfort of your bed and losing yourself in the mesmerising seascapes, this suite is the perfect answer to adventure cruising. A large walk-in wardrobe, and an expansive living make the

Silver Suite

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน
ขนาด : 54 sq.m.
รายละเอียด : Stylish and sophisticated with larger verandas, excellent for taking pictures and bird-watching. Situated midship, this suite is perfection in design and comfortable living. A huge walk in wardrobe, a beautiful marbled bathroom and a spacious living area

Royal Suite

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน
ขนาด : 69 sq.m.
รายละเอียด : Stately. Commanding and majestic. Perfect for relaxing after a days’ exploring and looking through your photos. With lectures being streamed live to your room, this is the pinnacle of good living at sea. Available as a one-bedroom configuration or as two-

Grand Suite

พักได้สูงสุด : 2 ท่าน
ขนาด : 95 sq.m.
รายละเอียด : Expertly designed and exquisitely appointed. The ideal space for sharing stories with fellow explorers and new friends. With enough space to roam both in and outside, this suite is perfect relaxing and recounting the highlights of your day. Available as a

ข้อตกลง & เงื่อนไข ของแพคเกจ

เงื่อนไขการชำระเงิน (เมื่อทำการจอง)

1.ชำระเงินเต็มจำนวน หลังจากที่ท่านได้ทำการจองและได้รับการยืนยันจากทางเรือ
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการยกเลิกทุกกรณี
3.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนห้องว่างบนเรือ

หมายเหตุ

1. สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
3. ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,
การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ห้องพักบนเรือสำราญ 10 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)
2. อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
3. ค่าภาษีท่าเรือ
4. ค่าทิปพนักงานบนเรือ
5. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / *ค่า WIFI
6. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งและตามเกาะต่างๆ รวมถึงค่านักสำรวจ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าตั๋วเครื่องบิน
6.โรงแรม / รถรับส่ง

 

 

 

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

1. การเดินทางในแพ็คเกจล่องเรือสำราญ เป็นการเดินทางเอง ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และรถรับส่งนำเที่ยว
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชำระค่าบริการ
3.1 กรุณาชำระเต็มจำนวนเนื่องจาก ราคาโปรโมชั่นมีห้องพักในจำนวนจำกัด
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการชำระเงิน
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
4.2 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น
4.3 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจองและจำนวนห้องว่างบนเรือ***
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับชำระด้วยเช็ค***